Vloerbekisting

Gebouwen

Vloeren op iedere hoogte en dikte

Geïntegreerde balken

Breedplaatvloeren en/of welfsels

We monteren diverse types systeembekisting of traditioneel, met materiaal door ons aangeleverd of met uw materiaal

Kunstwerken

Zware constructies en grote hoogten

Zware ondersteuningen en bekistingen

Onregelmatige vormen

We leveren en monteren het juiste type bekisting, specifiek aangepast aan het uit te voeren werk