Veiligheid op de werkplaats

Gecertificeerd

We maken er een punt van om overal en altijd:

 • Veilig te werken
 • Veilig SAMEN te werken

Beide aspecten zijn zeker even belangrijk en afhankelijk van de werfsituatie en uit te voeren werk, is het één al wat moeilijker dan het andere.

Veilig werken houdt voor ons de volgende stappen in:

Werkvoorbereiding : bestaande uit een analyse van

 • het uit te voeren werk met bijhorende risico’s
 • de montagevoorschriften van de fabrikant
 • de werfsituatie
 • de uit te voeren taken van nevenaannemers
 • de materiaalbewegingen (kraan, vrachtwagens, manueel,…)
 • de nabijheid en interactie met het openbaar domein
 • andere specifieke zaken
Opstellen van een werkmethode, met oog voor:
 • de veiligheid
 • werfspecifieke vereisten
 • aan- en afvoer van materiaal
 • een goed rendement
 • zorg voor het materiaal
Informatie bezorgen aan de mensen die het werk uitvoeren en de klant
 • Werkmethode wordt uitgelegd aan de mensen met de nodige aandacht voor de bewustwording
 • Werkmethode wordt meegedeeld aan de klant zodat die alles kan afstemmen met zijn werken en/of nevenaannemers.
Opvolging: Onze mensen worden tijdens de uitvoering regelmatig en grondig opgevolgd. De bedoeling is steeds
 • het evalueren van de goede uitvoering volgens de goede werkmethode
 • het bijsturen van de werkmethodes waar nodig
 • het bijsturen van de arbeiders indien nodig aan de hand van toolboxen
 • het bijsturen waar nodig van de samenwerking met nevenaannemers

Administratie

 • Werfinspecties worden bijgehouden en zijn steeds ter inzage van de bevoegde personen.
 • Hetzelfde geldt voor mondelinge en/of schriftelijke vermaningen voor onze mensen indien die er zouden zijn. De focus ligt daarbij steeds om het verbeteren van de veiligheid.
 • Uiteraard verzorgen wij ook de opmaak van een specifiek VGM plan, risico analyse en uitvoeringstekeningen.
 • Indien vereist behoort ook een berekeningsnota tot de mogelijkheden