Ondersteuningen

Door een uitgebreide marktkennis en ervaring, kunnen we voor ieder type van ondersteuning de meest geschikte oplossing bieden.

Kleine of grote belastingen

Geringe of grote hoogte

Statische of mobiele belastingen

Tot het gamma behoren onder andere systemen met torens, schoren, hoge last schoren, 3- of 4 puntsschoren, multi-directionele steigers, verankeringen, consoles, profielen, …

Steeds wordt ons voorstel vergezeld van een beschrijving, technische fiches, berekening en uitleg, zodat het voor de klant eenvoudiger wordt een keuze te maken.

Ieder project wordt tevens bekeken binnen het groter geheel van de werf zodat andere activiteiten niet in het gedrang komen.